V a s a l o p p s m e d a l j e r - Lugi SK

       
 

Alla våra vasaloppsmedljer (1964-2004) finns dokumenterade och presenterade i affischform (100x70 cm). Tanken är att även sammanställa dem i bokform. Boken ska kompletteras med berättelser om öden och äventyr i samband med Vasaloppet.

Affischen kan du köpa av Hans Eyrich (tel. 046 - 291715) för endast 100 kr!

 


   
   
 

Efterlyses

 
     
 

Vi efterlyser dina minnesbilder av ditt lopp - kanske hur du kände dig inför och under det första. Eller några rader om speciella händelser och äventyr i samband med lopppet eller under träningen. Maila din historia eller dina intryck till Erwin Apitzsch e-post: e.apitzsch@comhem.se
Postadress Nordmannavägen 4, 224 75 Lund.

Du kan även gärna ringa till Folke Sjöberg 046-58304 om du har något att berätta så skriver han ner det. Ingen undkommer Vasaloppet utan minnen för livet. Nu har du chansen att bidra till en förhoppningsvis underhållande och intressant bok om Lugi Sks förehavanden mellan Sälen och Mora.

 
 

Vasaloppsmedalj 2014

 
   


   
 

Uppdaterad: 2014-03-29