S t y r e l s e

   
       
 

 

Bild från 2018/2019
Från vänster: Hans Eyrich, Bertil Johnson, Mats Persson, Anki Egelberg, Heléne Grill Kanter, Folke Sjöberg, Claes Roos, Jerry Karlsson.

Saknas på bilden gör: Rabbe Berglund, Jesper Ahlqvist och Ole B Hasling

 
 


Styrelse 2018/2019

Ordförande
Folke Sjöberg, tel 046-58304

Vice ordförande
Hans Eyrich

Kassör
Jesper Ahlkvist

Ledamöter
Rabbe Berglund
Anki Egelberg
Heléne Grill Kanter
Bertil Johnson
Jerry Karlsson
Mats Persson
Claes Roos

Ole B Hasling (adjungerad för frågor av internationell karaktär)

Revisor
Stig-Olof Larsson

Uppdaterad 2019-02-13

 

Protokoll

Januari 2019
Januari 2019
Årsmöte 2018
September 2018
Mars 2018
Januari 2018
Oktober 2017
Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016/2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
Oktober 2016
Mars 2016
Januari 2016
Årsmöte 2015
Oktober 2015
Mars 2015
Januari 2015
Oktober 2014
Augusti 2014
December 2013
Oktober I 2013
Oktober II 2013